Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

KRATEK OPIS

Potrdilo vsebuje grafični in numerični prikaz sprememb nepremičnine ob nekem datumu v preteklosti in današnje stanje v zemljiškem katastru. Potrebovali ga boste pri dokazovanju lastništva nad vašo nepremičnino.

ZAKAJ

  • Za dokazovanje lastništva nad neko nepremičnino.

KDO

Identifikacijsko potrdilo izdela geodetsko podjetje.

KAKO

Identifikacijsko potrdilo se izdela v skladu s predhodnimi katastrskimi postopki, starimi in novimi katastrskimi načrti in indikacijskimi skicami. Sestavljeno je iz numeričnega prikaza sprememb nepremičnine ob nekem izhodiščnem datumu v preteklosti in trenutnega stanja v zemljiškem katastru. Navedeni so vsi izbrisi oz. spremembe iz vmesnega obdobja.

Identifikacijsko potrdilo se največkrat potrebuje pri dokazovanju lastništva nad neko nepremičnino. V postopku identifikacije parcele se izdela identifikacijsko potrdilo, ki potrjuje povezavo med številko stare parcele iz starih katastrskih načrtov in današnjo parcelo v trenutno veljavnem zemljiško katastrskem načrtu.