Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

KRATEK OPIS

Odmera dolžinskih objektov je postopek določanja mej objektov prometne infrastrukture (ceste, železnice, …), vodotokov, daljnovodov, kanalizacije ipd.

ZAKAJ

  • Ker želim določiti gradbeno parcelo, moje zemljišče pa leži pod obstoječo cesto ali železnico,
  • ker želim kupiti, prodati ali zamenjati del parcele, ki leži pod obstoječo cesto ali železnico,
  • ker želim s svojo nepremičnino sklepati pravne posle, kot so nakup, prodaja, menjava, ipd.,
  • ker želim na upravljalca ceste ali železnice prenesti lastnino zemljišča, ki leži pod cesto ali železnico,
  • ker želim pravilen izračun davkov povezanih z mojo nepremičnino.

KDO

Določitev meje ceste ali železnice lahko sproži katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, ki leži pod obstoječo cesto ali železnico. Prične se lahko tudi na zahtevo lastnika ali upravljalca ceste ali železnice. V postopku odmere dolžinskih objektov so udeleženi lastniki, upravljalec ceste ali železnice ter lastniki parcele, iz katere se odmeri parcela ceste ali železnice, in lastniki tistih parcel, ki neposredno mejijo na parcelo ceste ali železnice.

KAKO

Odmera dolžinskih objektov je postopek določanja mej objektov prometne infrastrukture (ceste, železnice, …), vodotokov, daljnovodov, kanalizacije ipd.. Ko določamo meje železnic in cest, določamo mejo objektov prometne infrastrukture, in drugih dolžinski objekti. To so predvsem površine, ki imajo status javnega dobra in splošni pomen za promet. Postopek določitve meje ceste ali železnice je pravno-formalno zaključen, ko geodetska uprava izda dokončnimo upravno odločbo in vpiše meje novih parcel v zemljiški kataster kot urejene meje.

 

POTREBNI PREDHODNI POSTOPKI

  • Ureditev meje,
  • po potrebi tudi parcelacija, izravnava meje, označitev meje ali sprememba dejanske rabe zemljišča.