Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

KRATEK OPIS

Parcelacija je postopek delitve parcele ali združitve dveh ali več parcel. S postopkom parcelacije lahko oblikujete svoje novo malo naselje po svojih željah, pred tem pa poskrbite še za urejene meje.

ZAKAJ

  • Ker želim svojo parcelo razdeliti dedičem ali združiti več majhnih parcel v eno,
  • ker želim odkupiti še del zemljišča ali ga prodati, saj ne želim celotne parcele,
  • ker želim kmetijsko zemljišče ločiti od gradbene parcele, ali ji dodeliti drugačen pravni status,
  • da lahko izvedem odmero dolžinskega objekta,
  • da lahko z mojo nepremičnino sklepam pravne posle (nakup, prodaja, hipoteka, menjava, …)
  • ker moram ugoditi zahtevi državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti.

KDO

Postopek parcelacije lahko sproži lastnik parcele ali druga oseba, ki lahko to zahteva v skladu z zakonom. V postopku parcelacije so udeleženi vsi lastniki parcel in lastniki sosednjih parcel, katerih meja se spreminja.

KAKO

Parcelacija je postopek, pri katerem se parcele delijo na nove parcele, ali pa se več parcel združi v novo parcelo. Pri tem nastanejo nove parcele z novimi parcelnimi številkami, stare parcelne številke pa se ukinejo. V postopku delitve parcele mora biti del meje obstoječe parcele, ki se ga novi del meje dotika, urejen. Združujejo se lahko le parcele v isti katastrski občini.

Parcelacije ni možno izvesti, kadar so na območju izvedbe parcelacije sprejeti začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora, ali pa je na tem območju uvedena komasacija. Gozdne zemljiške parcele manjše od 5 hektarjev se lahko deli le v primeru, da v prostorskih aktih namenska raba take zemljiške parcele ali njenega dela ni gozd, ali pa je to potrebno zaradi gradnje javne infrastrukture. V ostalih primerih parcelacijo izvedemo v skladu z vašimi željami ter seveda v skladu s prostorskimi akti.

Pomembno je vedeti, da bo zemljišče, ki je bilo pred parcelacijo evidentirano kot kmetijsko, tudi po parcelaciji še vedno ostalo kmetijsko zemljišče. To pomeni, da gradnja oz. pridobitev gradbenega dovoljenja na tem zemljišču še vedno ne bo možna, ne glede na to, da  bo razparcelirano.

 

POTREBNI PREDHODNI POSTOPKI

  • Ureditev meje.