Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

Ponujamo vam širok nabor geodetskih storitev

  • Inženirska geodezija
  • Zemljiški kataster
  • Fotogrametrija
  • Sodno izvedenstvo
  • Lasersko skeniranje

INŽENIRSKA GEODEZIJA

Zakoličba objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parele. Naredite svoj zadnji korak pred začetkom gradnje kvalitetno skupaj z nami.

 

Več informacij

Gre za prikaz fizičnih struktur in pojavov na, nad in pod zemeljskim površjem, ki jih v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prenesemo na papir. Predstavlja osnovo za izdelavo dokumentacije pri posegih v prostor.

 

Več informacij

Vsaka sprememba položaja objekta je lahko nevarna, saj lahko povzroči poškodbe in deformacije grajenih in naravnih objektov ter vpliva na varnost življenja in zdravja ljudi.
V podjetju Teleskop d.o.o. izvajamo opazovanje premikov in posedanj na podlagi katerih izračunavamo spremembe položaja v določenih časovnih obdobjih. Rezultat naših meritev je poročilo, ki analizira spremembe položaja in nastale deformacije vam pa omogoča pravilno in hitro ukrepanje. Ločimo:

  • horizontalno spremembo položaja ali premik,
  • vertikalno spremembo položaja ali posedanje.

 

Več informacij

Ker se zavedamo natančnosti in časovnih omejitev naših strank uporabljamo najboljše tehnike in strojno precizen instrumentarij, ki omogoča doseganje želenega rezultata. Pri montaži industrijske opreme in nadzoru nad poravnavo strojev z našo pomočjo zagotovite, da vaš izdelek (jeklo, papir, plastika itd.) ne bo tekel z roba valjev ali se zmečkal.

 

Več informacij

Ker se zavedamo natančnosti in časovnih omejitev naših strank uporabljamo najboljše tehnike in strojno precizen instrumentarij, ki omogoča doseganje želenega rezultata. Pri montaži industrijske opreme in nadzoru nad poravnavo strojev z našo pomočjo zagotovite, da vaš izdelek (jeklo, papir, plastika itd.) ne bo tekel z roba valjev ali se zmečkal.

 

Več informacij

Pri komasaciji gre za zložbo in ponovno razdelitev zemljišč med prejšnje lastnike tako, da vsak dobi zaokrožena zemljišča, pri čemer pa se velikost ter vrednost teh zemljišč ohranita.

 

Več informacij

ZEMLJIŠKI KATASTER

Ureditev meje je postopek določitve meje parcele v naravi. Mejo lahko uredite delno ali v celoti. Prepričajte se v razsežnost vaše parcele in jo izkoristite maksimalno.

 

Več informacij

Označitev meje je postopek, na podlagi katerega urejeno mejo v naravi označimo z mejniki. Poskrbeli bomo za to, da bodo vaša mejna znamenja res na pravem mestu in v skladu z zemljiškim katastrom.

 

Več informacij

Izravnava meje je postopek, pri katerem lahko spremenimo potek že urejenega dela meje med dvema ali več parcelami. Z izravnavo meje boste dosegli pravilnejšo in bolj ekonomično obliko parcele.

 

Več informacij

Parcelacija je postopek delitve parcele ali združitve dveh ali več parcel. S postopkom parcelacije lahko oblikujete svoje novo malo naselje po svojih željah, pred tem pa poskrbite še za urejene meje.

 

Več informacij

Pri komasaciji gre za zložbo in ponovno razdelitev zemljišč med prejšnje lastnike tako, da vsak dobi zaokrožena zemljišča, pri čemer pa se velikost ter vrednost teh zemljišč ohranita.

 

Več informacij

Določitev zemljišča pod stavbo je postopek, pri katerem se v zemljiški kataster vriše lega in oblika zemljišča, ki predstavlja presek stavbe s terenom. S tem boste lahko začeli postopek pridobitve hišne številke.

 

Več informacij

Gre za postopek vrisa stavbe v zemljiški kataster in vpisa stavbe v kataster stavb. Ažuren in pravilen vpis podatkov o nepremičninah v državne evidence je predpogoj za dobro gospodarjenje z nepremičninami.

 

Več informacij

Nova izmera je postopek urejanja mej na območju, kjer so ugotovljena odstopanja podatkov zemljiškega katastra od dejanskega stanja v naravi.

 

Več informacij

Odmera dolžinskih objektov je postopek določanja mej objektov prometne infrastrukture (ceste, železnice, …), vodotokov, daljnovodov, kanalizacije ipd.

 

Več informacij

Potrdilo vsebuje grafični in numerični prikaz sprememb nepremičnine ob nekem datumu v preteklosti in današnje stanje v zemljiškem katastru. Potrebovali ga boste pri dokazovanju lastništva nad vašo nepremičnino.

 

Več informacij

Je postopek ocenjevanja proizvodne sposobnosti zemljišča na podlagi gospodarskih in naravnih pogojev za gozdno oz. kmetijsko proizvodnjo. Sprememba bonitete zemljišča se evidentira na zahtevo lastnika.

 

Več informacij

FOTOGRAMETRIJA

Brezpilotni zrakoplovi (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) so postali izjemno dostopni in zmogljivi. S pravo robotsko letalno napravo in ustreznim senzorjem lahko zajamemo aero-foto posnetke za fotogrametrijo, geodezijo, 3D modeliranje objektov, inšpekcijske naloge v industriji in drugo.

 

Več informacij

z 3D modela terena izdelamo pravilno umerjeno barvno fotografijo, ki je geolocirana oz. prostorsko pravilno orientirana. Digitalni ortofoto nima popačenega prikaza iz centra proti robovom oz. je to popačenje minimalno v primerjavi z navadno fotografijo. Digitalni ortofoto je odlična podlaga geodetskim načrtom in drugim topografskim vsebinam.

 

Več informacij

Model terena nam omogoča različne višinske analize, kot so izdelava profilov, plastnic, izračunov volumnov, naklonov terena, poplavnih analiz ipd.

 

Več informacij

3D model je ustvarjen na podlagi 3D oblaka prostorskih točk, pri tem pa so med prazninami napeti mozaiki izrezov iz fotografij, ki nam ustvarijo računalniško podobo realnosti. Dobra upodobitev je pomembna iz več razlogov. Najaktualnejše smernice se razvijajo v kulturni dediščini, zato z veseljem zasnujemo skupen projekt.

 

Več informacij

SODNO IZVEDENSTVO

Sodno izvedenstvo vključuje izdelavo izvidov in strokovnih mnenj na zahtevo sodišča ali če to določa zakon. Sodni izvedenec je lahko le fizična oseba, imenovana na podlagi odločbe, ki jo izda ministrstvo za pravosodje.

 

Več informacij

LASERSKO SKENIRANJE

Lasersko skeniranje omogoča zajem geometrijskih podatkov tudi na težje dostopnem in kompleksnem terenu, saj celotna merska metoda poteka brez neposrednega kontakta s površino. V le nekaj minutah učinkovito in natančno zajamemo milijone 3D točk in pri tem ne izpustimo nobenega detajla.  

 

Več informacij