Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

KRATEK OPIS

Zakoličba objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parele. Naredite svoj zadnji korak pred začetkom gradnje kvalitetno skupaj z nami.

ZAKAJ

  • Ker želim zgraditi enostaven objekt, za katerega ne potrebujem gradbenega dovoljenja, vseeno pa ga želim natančno umestiti v prostor,
  • ker želim pričeti z gradnjo novega objekta, za katerega sem pridobil gradbeno dovoljenje,
  • ker želim svoj objekt pravilno umestiti v prostor,
  • ker želim graditi v skladu s projektnimi podatki,
  • ker želim pravočasno odpraviti morebitna odstopanja med projektom in dejanskim stanjem,
  • ker želim na terenu označiti dolžinski objekt.

KDO

Postopek zakoličbe lahko sproži izvajalec gradbenih del, ko pridobi gradbeno dovoljenje. Zakoličbeni zapisnik podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, v kolikor je navzoč.

KAKO

Zakoličba objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele. V skladu z Zakonom o graditvi objektov je po izdanem gradbenem dovoljenju potrebno izvesti zakoličbo objekta. Pred pričetkom postopka zakoličbe geodet na zakoličbo pisno povabi občino in navede, na kateri parceli bo izvedel zakoličbo. Zakoličen objekt mora biti skladen z gradbenim dovoljenjem. Glede na obliko objekta arhitekt določi referenčne točke zakoličbe, ki so navadno na vogalih temeljne plošče ali sten.

Referenčne točke se določijo z natančnim geodetskim inštrumentom. Poleg teh točk geodet določi tudi nadmorsko višino pritličja objekta. Referenčne točke se nato prenesejo še na pomožne profile, s čemer se zavaruje zakoličbo pred izkopom gradbene jame.

Geodet po zakoličbi izdela zapisnik, ki skupaj s podatki o gradbenem dovoljenju vsebuje tudi druge informacije o investitorju. Z izdajo zapisnika je zakoličba tudi pravno-formalno zaključena.

POTREBNI PREDHODNI POSTOPKI

  • Pravnomočno gradbeno dovoljenje za predvideno gradnjo,
  • priporočena je tudi ureditev meje.