Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

KRATEK OPIS

Izravnava meje je postopek, pri katerem lahko spremenimo potek že urejenega dela meje med dvema ali več parcelami. Z izravnavo meje boste dosegli pravilnejšo in bolj ekonomično obliko parcele.

ZAKAJ

  • Ker želim pravilnejšo obliko parcele,
  • ker zaradi trenutnega poteka parcele težko dostopam do objekta,
  • ker želim bolj ekonomično in gospodarno uporabo parcele,
  • ker želim s sosedom menjati del parcele, pri tem pa ohraniti njeno površino.

KDO

Izravnavo meje lahko sproži katerikoli lastnik, solastnik, skupni lastnik, posestnik ali pridobitelj parcele, katere mejo želimo izravnati ali pa se le-ta začne na zahtevo državnega organa, organa samoupravne lokalne skupnosti ali drugih subjektov. V postopku izravnave meje so udeleženi vsi lastniki parcel, katere mejo želimo izravnati ter lastniki parcel, ki po zemljiškokatastrskem načrtu ali po zemljiškokatastrskem prikazu mejijo ali se dotikajo meje, ki se izravnava v postopku izravnave meje.

KAKO

Izravnava meje je postopek pri katerem se potek urejenega dela meje spremeni in se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje, pri tem pa se površina manjše parcele, ki se dotika dela meje, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor pet odstotkov oz. več kakor za petsto kvadratnih metrov.

Zahtevi za evidentiranje izravnanega dela meje v zemljiški kataster se priloži elaborat izravnave dela meje, ki ga izdela geodetsko podjetje. Sestavni del elaborata izravnave dela meje so izjave lastnikov o soglasju k izravnanemu delu meje. Lastniki parcel, katerih meje se izravnavajo, morajo soglašati s postopkom izravnave meje. Del meje, ki ga želimo izravnavati, mora biti pred tem urejen, lahko pa se meja izravna v sklopu ureditve meje parcel. V tem primeru mora biti zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja izravnanega dela meje priložen enoten elaborat izravnave dela meje, ki mora vsebovati sestavine elaborata ureditve meje in elaborata izravnave dela meje. Ob vsaki izravnavi dela meje se izračuna površina parcel, med katerimi je bil del meje izravnan. Na podlagi dokončne odločbe o evidentiranju izravnanega dela meje se ta del meje v zemljiški kataster vpiše kot urejeni del meje, evidentira pa se tudi spremembe površin parcel.

Geodetska uprava z odločbo zavrne zahtevo za uvedbo upravnega postopka evidentiranja izravnanega dela meje, v kolikor manjka soglasje k izravnanemu delu meje ali če zapisnika niso podpisali vsi lastniki sosednjih parcel, katerih del meje se je izravnal. Meja parcele je pravno-formalno izravnana z dokončno upravno odločbo o evidentiranju izravnanega dela meje, ki jo izda geodetska uprava in vpiše mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo.