Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

KRATEK OPIS

Označitev meje je postopek, na podlagi katerega urejeno mejo v naravi označimo z mejniki. Poskrbeli bomo za to, da bodo vaša mejna znamenja res na pravem mestu in v skladu z zemljiškim katastrom.

ZAKAJ

  • Da bom imel označene mejne točke,
  • da bom natančno vedel, kje so mejniki,
  • da ne bom v dvomih, ali so mejniki postavljeni v skladu s podatki zemljiškega katastra,
  • da bo moja parcela po morebitni odstranitvi mejnih znamenj ponovno označena v skladu s podatki zemljiškega katastra,
  • da bom lahko lahko dokazoval svoje lastništvo.

KDO

Postopek označitve že urejene meje lahko sproži lastnik, solastnik, skupni lastnik ali posestnik parcele ali pa se le-ta začne na zahtevo državnega organa ali organa samoupravnih lokalnih skupnosti ter drugih subjektov. V postopku označitve meje so udeleženi vsi lastniki označevane parcele ter vsi lastniki sosednjih parcel.

KAKO

Označitev meje se je postopek, pri katerem se mejne točke označijo z mejnimi znamenji (mejniki). Vodi se lahko kot samostojna storitev, lahko pa se opravi v sklopu ureditve meje takoj po opravljeni mejni obravnavi. Meja se lahko po mejni obravnavi označi le, če so na mejni obravnavi prisotne vse stranke in se s s tem strinjajo. Ta postopek največkrat izvajamo takrat, ko lastniki parcel ne vedo, kje se mejniki nahajajo ali pa so bili le-ti iz različnih razlogov uničeni.

Postopek označitve meje v naravi se lahko izvaja samo za predhodno urejene meje. Urejene meje so meje, ki so bile ugotovljene po letu 2000, ko se je uveljavil zakon o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot (Ur. List RS št. 52/2000). Vse ostale namreč ne veljajo kot urejene, zato je predhodno potreben postopek ureditve meje. Danes veljavni zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. List RS št. 47/2006) v 136. členu navaja, da se meje, ki so bile ugotovljene pred uveljavitvijo Zakona o evidentiranju nepremičnin državne meje in prostorskih enot, štejejo za urejene takrat, ko so določene s koordinatami zemljiškokatastrskih točk s predpisano natančnostjo. Iz zapisov mora biti razvidno, da so se lastniki strinjali s potekom mej, kot so bile v postopku označene z mejniki. Te podatke geodetska uprava na zahtevo lastnika preveri, in če so izpolnjeni vsi pogoji, izda potrdilo o urejeni meji.

Mejo vam torej lahko označimo po izdani pravnomočni odločbi o urejeni meji parcele ali dela parcele. O tem obvestimo tudi lastnike sosednjih parcel, njihovo strinjanje pa pri tem postopku ni več potrebno. Označitev meje je pravno-formalno zaključena z izdajo tehničnega poročila, ki ga pošljemo vsem lastnikom parcel, katerih meje se sekajo v označeni točki.

POTREBNI PREDHODNI POSTOPKI

  • Ureditev meje.