Pon - Pet: 7:00 - 15:00

Office Address

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope

Phone Number

+0989 7876 9865 9

+(090) 8765 86543 85

Email Address

info@example.com

example.mail@hum.com

KRATEK OPIS

Sodno izvedenstvo vključuje izdelavo izvidov in strokovnih mnenj na zahtevo sodišča ali če to določa zakon. Sodni izvedenec je lahko le fizična oseba, imenovana na podlagi odločbe, ki jo izda ministrstvo za pravosodje.

ZAKAJ

  • Da sodnik pridobi strokovno mnenje sodnega izvedenca, 
  • ker sodnik meni, da je za določena opravila potrebno povabiti sodnega izvedenca

KDO

Sodni izvedenci so osebe, ki jih imenuje ministrstvo za pravosodje za neomejen čas. Sodni izvedenec ima pravico in je dolžan sodišču na njegovo zahtevo podati izvid in mnenje v skladu s svojim strokovnim znanjem, zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo posamezno stroko. Izvedenec je podobno kot priča lahko le fizična oseba. Za izbiro sodnega izvedenca je pristojen sodnik, stranke mu sicer lahko predlagajo določeno osebo, vendar pa sodnik ni dolžan upoštevati njihovih predlogov. 

KAKO

Sodni izvedenec se odzove na sodno vabilo ter sodišču poda izvid in mnenje v določenem roku. Sodni izvedenec mora biti strokovno usposobljen za področje izvedenstva, to pa dokaže in doseže z izobraževanjem, dopolnjevanjem znanja, izkušnjami in prakso. Sodni izvedenec mora pred začetkom izdelave izvedeniškega mnenja izbrati tiste metode, za katere meni in se prepriča, da so najprimernejše. Sodni izvedenec s svojim izvidom sodniku priskrbi potrebne podatke za normativno konkretizacijo določenega pravnega standarda (npr. potek meje po močnejši pravici ali po zadnji mirni posesti ali po pravični oceni), ki jo mora napraviti sodnik sam.